Ολυμπία

Είναι ο τόπος που γεννήθηκαν και τελούνταν κατά την αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί γίνεται η αφή της Ολυμπιακής φλόγας κάθε 4 χρόνια.